P.O. Box 985

Elfers, Fl 34680

              Uprzejmie informujemy, że w dn. 22 października 2016r  w Clearwater  FL odbyło się Walne Zebranie Członków /Annual Meeting 2016/  PAC-FWDC 

            W czasie Zebrania odbyły się wybory Zarządu  PAC-FWDC.  Wybrany skład  Zarządu /Board/ podajemy poniżej:

President:                          Walter  Gołębiewski,      wgoleb@aol.com

 

Vice President,

Executive Director:         Urszula  Górecki,           urszula89@msn.com

 

Vice President 

for Development:             Barbara Brajczewska,    ebrajczewski1@tampabay.rr.com

 

Secretary:                           Justyna  Buszewski,      jbuszewski@pascocountyfl.net

 

Treasurer:                           Krzysztof Pawłowski,    bosikowa@gmail.com

 

Director for

Office  Affairs:                   Barbara Sasicki,             barka1940@hotmail.com

Director for American

& Polish Affairs:               Bożena Stanojevic,        officelawfl@gmail.com